Sake / Shochu

Skip to main content
PRODUKT DETAIL

Hakurakusei Tokubetsu Junmai 720ml

CHF 56.00
PRODUKT DETAIL

Taka Tokubetsu Junmai 60

CHF 25.00
PRODUKT DETAIL

Bio Kikusui Junmai Ginjo Sake

CHF 30.00
PRODUKT DETAIL

Hakurakusei Junmai Daiginjo 720ml

CHF 82.00
PRODUKT DETAIL

Kikusui Junmai Sake 300ml

CHF 25.00
PRODUKT DETAIL

Kikusui Junmai Sake

CHF 12.00
PRODUKT DETAIL

Taka Junmai Daiginjo Tojo Yamadanishiki

CHF 70.00
PRODUKT DETAIL

Kikusui Karakuchi Honjozo Sake 300ml

CHF 25.00
PRODUKT DETAIL

Kikusui Karakuchi Honjozo Sake 180ml

CHF 12.00
PRODUKT DETAIL

Taka Junmai Nojun Karakuchi 80

CHF 50.00
PRODUKT DETAIL

Taka Tokubetsu Junmai 60

CHF 55.00
PRODUKT DETAIL

Taka Grand Cru Akaiwa Omachi Junmai Daiginjo

CHF 70.00
PRODUKT DETAIL

Taka Grand Cru Yamadabo Junmai Daiginjo

CHF 70.00
PRODUKT DETAIL

Taka Domaine Junmai Daiginjo Yamadanishiki

CHF 70.00
PRODUKT DETAIL

Taka Yamahai Junmai Daiginjo Premium 40

CHF 110.00
PRODUKT DETAIL

Zaku Ho-no-Tomo Junmai 720ml

CHF 54.00
PRODUKT DETAIL

Zaku Gen-no-Tomo Junmai 720ml

CHF 58.00
PRODUKT DETAIL

Zaku Megumi-no-Tomo Junmai Ginjo 720ml

CHF 59.00
PRODUKT DETAIL

Zaku Miyabi-no-Tomo Junmai Ginjo 720ml

CHF 68.00
PRODUKT DETAIL

Zaku Kanade-no-Tomo Junmai Ginjo 720ml

CHF 63.00
PRODUKT DETAIL

Zaku Miyabi-no-Tomo Nakatori Junmai Daiginjo 720ml

CHF 73.00
PRODUKT DETAIL

Kikusui Karakuchi Honjozo Sake 720ml

CHF 50.00
PRODUKT DETAIL

Rojoh-Hana-Ari Tohka Junmai Daiginjo Nishiyama

CHF 85.00
PRODUKT DETAIL

Rojoh-Hana-Ari Kurobotan Junmai Daiginjo Nishiyama

CHF 98.00
PRODUKT DETAIL

Rojoh-Hana-ari Aoi Junmai Daiginjo Nishiyama

CHF 120.00
PRODUKT DETAIL

Kikusui Junmai Sake 720ml

CHF 45.00
PRODUKT DETAIL

Kikusui Kuramitsu Junmai Daiginjo Sake 720ml Limited Edition

CHF 220.00
PRODUKT DETAIL

Hojun Tokubetsu Junmai Karakuchi 720ml

CHF 30.00
PRODUKT DETAIL

Atago no matsu Sparkling Sake 360ml

CHF 48.00
PRODUKT DETAIL

Atago no matsu Sparkling Sake 720ml

CHF 65.00
PRODUKT DETAIL

Tensei Tokubetsu Junmai Ginbou 720ml

CHF 30.00
PRODUKT DETAIL

Tensei Junmai Ginjo Senpou 720ml

CHF 35.00
PRODUKT DETAIL

Tensei Uka Junmai Daiginjo 720ml

CHF 70.00
PRODUKT DETAIL

Kikusui Umeshu Benikikusui 500ml

CHF 50.00
PRODUKT DETAIL

Baishinshunju Umeshu Nishiyama

CHF 56.00
PRODUKT DETAIL

Asahi Shochu 720ml

CHF 70.00
PRODUKT DETAIL

Takataro Asahi Shochu 900ml

CHF 75.00
PRODUKT DETAIL

Ichinojo Asahi Shochu 720ml

CHF 80.00
PRODUKT DETAIL

Kametsubochozo Asahi Shochu 720ml

CHF 105.00
PRODUKT DETAIL

Hiizurushima no see 2005 Asahi Shochu 360ml

CHF 95.00